Line Combinations

Selection

Games

Period

SituationFrequencyStrengthLine
10.96%EVGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN
7.58%EVDUBE,DILLON - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
7.54%EVLINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW - TKACHUK,MATTHEW
5.91%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN
5.79%EVBACKLUND,MIKAEL - MANGIAPANE,ANDREW - TKACHUK,MATTHEW
4.18%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - TKACHUK,MATTHEW
4.06%PPGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
3.61%EVFROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK - RIEDER,TOBIAS
2.41%SHJANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS
2.15%EVBENNETT,SAM - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
1.61%SHRIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
1.53%EVBENNETT,SAM - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
1.45%EVGAUDREAU,JOHNNY - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
1.44%EVBENNETT,SAM - QUINE,ALAN - RYAN,DEREK
1.06%EVMANGIAPANE,ANDREW - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
1.04%EVBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON - MONAHAN,SEAN
1.01%EVBENNETT,SAM - FROLIK,MICHAEL - RIEDER,TOBIAS
1.01%EVGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.90%EVGAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN
0.89%SHBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL
0.83%EVJANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN - RIEDER,TOBIAS
0.78%PPBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - LUCIC,MILAN
0.77%PPBACKLUND,MIKAEL - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
0.73%EVBENNETT,SAM - RIEDER,TOBIAS - RINALDO,ZAC
0.71%EVGAUDREAU,JOHNNY - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.68%EVGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.67%EVBACKLUND,MIKAEL - CZARNIK,AUSTIN - TKACHUK,MATTHEW
0.66%EVBENNETT,SAM - JANKOWSKI,MARK - RIEDER,TOBIAS
0.66%EVFROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK - RINALDO,ZAC
0.65%EVGAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.63%EVLUCIC,MILAN - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.61%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS
0.59%SHBACKLUND,MIKAEL - LINDHOLM,ELIAS
0.58%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - TKACHUK,MATTHEW
0.58%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - LUCIC,MILAN
0.56%EVBENNETT,SAM - GAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN
0.50%EVLINDHOLM,ELIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.45%EVJANKOWSKI,MARK - MANGIAPANE,ANDREW - RINALDO,ZAC
0.44%EVMANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.44%EVBACKLUND,MIKAEL - LINDHOLM,ELIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.43%EVDUBE,DILLON - GAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN
0.41%EVLINDHOLM,ELIAS - LUCIC,MILAN - TKACHUK,MATTHEW
0.37%EVLINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW - RIEDER,TOBIAS
0.37%EVBENNETT,SAM - JANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN
0.37%EVBENNETT,SAM - JANKOWSKI,MARK - RINALDO,ZAC
0.34%EVFROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN
0.34%EVQUINE,ALAN - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.34%EVBENNETT,SAM - MANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN
0.32%SHBACKLUND,MIKAEL - RYAN,DEREK
0.32%EVBENNETT,SAM - CZARNIK,AUSTIN - LUCIC,MILAN
0.32%EVFROLIK,MICHAEL - RIEDER,TOBIAS - RINALDO,ZAC
0.30%EVJANKOWSKI,MARK - QUINE,ALAN - RIEDER,TOBIAS
0.30%EVFROLIK,MICHAEL - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
0.29%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - MONAHAN,SEAN
0.29%EVBACKLUND,MIKAEL - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
0.28%EVJANKOWSKI,MARK - MANGIAPANE,ANDREW - RIEDER,TOBIAS
0.28%EVBENNETT,SAM - MONAHAN,SEAN - QUINE,ALAN
0.27%EVCZARNIK,AUSTIN - JANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN
0.26%EVJANKOWSKI,MARK - RIEDER,TOBIAS - RINALDO,ZAC
0.25%EVBENNETT,SAM - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.25%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - TKACHUK,MATTHEW
0.25%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - RYAN,DEREK
0.24%SHBACKLUND,MIKAEL
0.21%SHJANKOWSKI,MARK - RYAN,DEREK
0.20%EVJANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN - QUINE,ALAN
0.20%EVFROLIK,MICHAEL - GAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN
0.18%SHLINDHOLM,ELIAS
0.18%SHLINDHOLM,ELIAS - RIEDER,TOBIAS
0.17%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - LUCIC,MILAN
0.17%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - GAUDREAU,JOHNNY
0.17%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - MANGIAPANE,ANDREW
0.17%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - MANGIAPANE,ANDREW
0.16%EVBENNETT,SAM - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.16%EVDUBE,DILLON - GAUDREAU,JOHNNY - RYAN,DEREK
0.15%EVLINDHOLM,ELIAS - RIEDER,TOBIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.15%EVBACKLUND,MIKAEL - MANGIAPANE,ANDREW
0.14%EVBACKLUND,MIKAEL - LUCIC,MILAN - MANGIAPANE,ANDREW
0.14%EVCZARNIK,AUSTIN - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.13%EVDUBE,DILLON - JANKOWSKI,MARK - RIEDER,TOBIAS
0.13%SHLINDHOLM,ELIAS - RYAN,DEREK
0.13%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - RIEDER,TOBIAS
0.13%SHBACKLUND,MIKAEL - JANKOWSKI,MARK
0.13%PPBACKLUND,MIKAEL - CZARNIK,AUSTIN - LUCIC,MILAN
0.12%EVBACKLUND,MIKAEL - JANKOWSKI,MARK - RIEDER,TOBIAS
0.12%EVBENNETT,SAM - CZARNIK,AUSTIN - JANKOWSKI,MARK
0.12%EVBACKLUND,MIKAEL - LINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW
0.12%PPBACKLUND,MIKAEL - LUCIC,MILAN - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.12%EVBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON - RINALDO,ZAC
0.12%EVDUBE,DILLON - RIEDER,TOBIAS - RINALDO,ZAC
0.12%EVBENNETT,SAM - FROLIK,MICHAEL - RYAN,DEREK
0.11%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - RYAN,DEREK
0.11%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL
0.11%EVBACKLUND,MIKAEL - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.11%PPBENNETT,SAM - CZARNIK,AUSTIN - LUCIC,MILAN
0.11%EVLINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN
0.10%PPBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - MANGIAPANE,ANDREW
0.10%SHFROLIK,MICHAEL - LINDHOLM,ELIAS
0.10%EVLINDHOLM,ELIAS - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.10%EVFROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK - TKACHUK,MATTHEW
0.09%EVGAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS
0.09%EVJANKOWSKI,MARK - MANGIAPANE,ANDREW - TKACHUK,MATTHEW
0.09%EVBENNETT,SAM - LINDHOLM,ELIAS - RINALDO,ZAC
0.09%EVDUBE,DILLON - FROLIK,MICHAEL - RIEDER,TOBIAS
0.09%PPGAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.09%EVFROLIK,MICHAEL - LUCIC,MILAN - RIEDER,TOBIAS
0.09%EVLINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.09%EVBACKLUND,MIKAEL - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.09%EVBENNETT,SAM - GAUDREAU,JOHNNY - RYAN,DEREK
0.09%EVBENNETT,SAM - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.09%EVJANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS
0.09%EVCZARNIK,AUSTIN - JANKOWSKI,MARK - MANGIAPANE,ANDREW
0.09%EVBACKLUND,MIKAEL - TKACHUK,MATTHEW
0.09%EVLUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN - RYAN,DEREK
0.09%EVLINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.09%EVBACKLUND,MIKAEL - MANGIAPANE,ANDREW - RIEDER,TOBIAS
0.08%EVBENNETT,SAM - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.08%EVCZARNIK,AUSTIN - JANKOWSKI,MARK - RIEDER,TOBIAS
0.08%EVBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON - LUCIC,MILAN
0.08%EVLUCIC,MILAN - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.08%EVBACKLUND,MIKAEL - RYAN,DEREK
0.08%EVBENNETT,SAM - DUBE,DILLON - JANKOWSKI,MARK
0.08%EVMANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.08%EVBENNETT,SAM - LINDHOLM,ELIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.08%EVGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS
0.07%EVDUBE,DILLON - RINALDO,ZAC - RYAN,DEREK
0.07%EVFROLIK,MICHAEL - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.07%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY
0.07%EVBACKLUND,MIKAEL - LINDHOLM,ELIAS
0.07%PPLINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW - TKACHUK,MATTHEW
0.07%EVBACKLUND,MIKAEL - LUCIC,MILAN - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.06%SHBACKLUND,MIKAEL - RIEDER,TOBIAS
0.06%EVBACKLUND,MIKAEL - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.06%EVFROLIK,MICHAEL - RIEDER,TOBIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.06%EVRIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.06%PPGAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.06%EVFROLIK,MICHAEL - QUINE,ALAN - RYAN,DEREK
0.06%EVBENNETT,SAM - DUBE,DILLON - RYAN,DEREK
0.06%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - MANGIAPANE,ANDREW
0.06%EVDUBE,DILLON - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.06%EVBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON
0.06%SHBENNETT,SAM - RYAN,DEREK
0.06%EVFROLIK,MICHAEL - LINDHOLM,ELIAS - RINALDO,ZAC
0.06%EVLINDHOLM,ELIAS
0.06%PPBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN
0.06%PPGAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN
0.06%EVCZARNIK,AUSTIN - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.06%EVMONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.06%PPGAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN
0.06%EVBACKLUND,MIKAEL - RIEDER,TOBIAS - RINALDO,ZAC
0.06%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK
0.06%EVCZARNIK,AUSTIN - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
0.06%EVGAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN - RIEDER,TOBIAS
0.06%EVGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - RYAN,DEREK
0.06%EVDUBE,DILLON - JANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN
0.06%EVDUBE,DILLON - LINDHOLM,ELIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.06%EVFROLIK,MICHAEL - GAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK
0.05%EVBACKLUND,MIKAEL - QUINE,ALAN - TKACHUK,MATTHEW
0.05%EVLINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW
0.05%EVDUBE,DILLON - JANKOWSKI,MARK - RINALDO,ZAC
0.05%PPGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN
0.05%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK
0.05%PPGAUDREAU,JOHNNY - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.05%EVJANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS - LUCIC,MILAN
0.05%EVJANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN - RINALDO,ZAC
0.05%EVFROLIK,MICHAEL - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.05%EVJANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS - RYAN,DEREK
0.05%EVMONAHAN,SEAN - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.05%EVFROLIK,MICHAEL - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.05%PPBACKLUND,MIKAEL - LINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.05%EVBACKLUND,MIKAEL - MANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN
0.04%EVBACKLUND,MIKAEL - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.04%EVBACKLUND,MIKAEL - JANKOWSKI,MARK - TKACHUK,MATTHEW
0.04%EVJANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW
0.04%EVQUINE,ALAN - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.04%EVJANKOWSKI,MARK - RYAN,DEREK
0.04%PPBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
0.04%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - LUCIC,MILAN - TKACHUK,MATTHEW
0.04%EVJANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN
0.04%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - QUINE,ALAN
0.04%EVBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON - RYAN,DEREK
0.04%EVGAUDREAU,JOHNNY - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.04%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - RYAN,DEREK
0.04%EVDUBE,DILLON - LINDHOLM,ELIAS - LUCIC,MILAN
0.03%PPGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.03%EVGAUDREAU,JOHNNY - RYAN,DEREK
0.03%EVBACKLUND,MIKAEL - MANGIAPANE,ANDREW - QUINE,ALAN
0.03%EVBACKLUND,MIKAEL - CZARNIK,AUSTIN - LUCIC,MILAN - TKACHUK,MATTHEW
0.03%EVLUCIC,MILAN - MANGIAPANE,ANDREW
0.03%EVJANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS - RINALDO,ZAC
0.03%EVBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON - TKACHUK,MATTHEW
0.03%EVCZARNIK,AUSTIN - LINDHOLM,ELIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.03%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - MONAHAN,SEAN
0.03%EVBENNETT,SAM - RINALDO,ZAC - RYAN,DEREK
0.03%EVLINDHOLM,ELIAS - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.03%EVBENNETT,SAM - FROLIK,MICHAEL - QUINE,ALAN
0.03%EVBENNETT,SAM - LUCIC,MILAN - RIEDER,TOBIAS
0.03%SHFROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK
0.03%EVBENNETT,SAM - JANKOWSKI,MARK - QUINE,ALAN
0.03%EVLINDHOLM,ELIAS - LUCIC,MILAN - MANGIAPANE,ANDREW
0.03%EVBENNETT,SAM - FROLIK,MICHAEL - MONAHAN,SEAN
0.03%EVBENNETT,SAM - MONAHAN,SEAN - RYAN,DEREK
0.03%PPGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.03%EVGAUDREAU,JOHNNY - MANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN
0.03%EVCZARNIK,AUSTIN - JANKOWSKI,MARK - TKACHUK,MATTHEW
0.03%EVBACKLUND,MIKAEL - JANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS
0.03%EVBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON - MANGIAPANE,ANDREW
0.03%EVDUBE,DILLON - MONAHAN,SEAN
0.03%EVBENNETT,SAM - GAUDREAU,JOHNNY - TKACHUK,MATTHEW
0.03%PPMANGIAPANE,ANDREW - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.03%EVBACKLUND,MIKAEL - LINDHOLM,ELIAS - LUCIC,MILAN
0.03%EVLUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN - RIEDER,TOBIAS
0.03%EVBACKLUND,MIKAEL - MONAHAN,SEAN
0.03%EVJANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN - MANGIAPANE,ANDREW
0.03%EVBACKLUND,MIKAEL - LINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN
0.03%EVBACKLUND,MIKAEL - RIEDER,TOBIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.03%EVBACKLUND,MIKAEL - LUCIC,MILAN - RIEDER,TOBIAS
0.03%EVBENNETT,SAM - LINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW
0.03%EVDUBE,DILLON - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.03%EVDUBE,DILLON - LINDHOLM,ELIAS - RYAN,DEREK
0.03%PPGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN
0.03%EVRIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.03%PPDUBE,DILLON - JANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS - RYAN,DEREK
0.03%SHJANKOWSKI,MARK
0.02%EVLINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN - RYAN,DEREK
0.02%EVBENNETT,SAM - FROLIK,MICHAEL - LINDHOLM,ELIAS
0.02%SHBENNETT,SAM - LINDHOLM,ELIAS
0.02%PPBENNETT,SAM - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
0.02%EVCZARNIK,AUSTIN - GAUDREAU,JOHNNY - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVMANGIAPANE,ANDREW - QUINE,ALAN - RYAN,DEREK
0.02%EVJANKOWSKI,MARK - RINALDO,ZAC - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVMONAHAN,SEAN - RIEDER,TOBIAS - RINALDO,ZAC
0.02%EVBENNETT,SAM - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - GAUDREAU,JOHNNY - RYAN,DEREK
0.02%EVDUBE,DILLON - MANGIAPANE,ANDREW - RIEDER,TOBIAS
0.02%SHGAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - CZARNIK,AUSTIN - LUCIC,MILAN
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - LUCIC,MILAN - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVDUBE,DILLON - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - CZARNIK,AUSTIN - GAUDREAU,JOHNNY
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - MONAHAN,SEAN - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVRYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVLINDHOLM,ELIAS - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.02%EVLUCIC,MILAN - MANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN
0.02%EVLINDHOLM,ELIAS - RYAN,DEREK
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.02%PPDUBE,DILLON - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
0.02%EVBENNETT,SAM - MONAHAN,SEAN - RINALDO,ZAC
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK - QUINE,ALAN
0.02%EVMANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.02%EVBENNETT,SAM - JANKOWSKI,MARK - MANGIAPANE,ANDREW
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM
0.02%EVJANKOWSKI,MARK - RIEDER,TOBIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.02%SHDUBE,DILLON - LINDHOLM,ELIAS
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - GAUDREAU,JOHNNY - TKACHUK,MATTHEW
0.02%PPLINDHOLM,ELIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - LUCIC,MILAN - TKACHUK,MATTHEW
0.02%SHDUBE,DILLON - RIEDER,TOBIAS
0.02%PPBENNETT,SAM - LUCIC,MILAN - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVMONAHAN,SEAN - QUINE,ALAN - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.02%PPGAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW
0.02%EVLINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN - QUINE,ALAN
0.02%EVLINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - LUCIC,MILAN - TKACHUK,MATTHEW
0.02%PPBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - RYAN,DEREK
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK - RYAN,DEREK
0.02%PPBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVMONAHAN,SEAN - RIEDER,TOBIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - FROLIK,MICHAEL
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - RIEDER,TOBIAS
0.02%SHFROLIK,MICHAEL - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVLINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW
0.02%EVBENNETT,SAM - MANGIAPANE,ANDREW - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - GAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS
0.02%EVCZARNIK,AUSTIN - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.02%EVLINDHOLM,ELIAS - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
0.02%EVMANGIAPANE,ANDREW - RIEDER,TOBIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - QUINE,ALAN
0.02%EVJANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
0.02%EVDUBE,DILLON - JANKOWSKI,MARK - MANGIAPANE,ANDREW
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK - LINDHOLM,ELIAS
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVBENNETT,SAM - GAUDREAU,JOHNNY - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVDUBE,DILLON - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - LINDHOLM,ELIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.02%SHBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - FROLIK,MICHAEL - LINDHOLM,ELIAS
0.02%EVBENNETT,SAM - GAUDREAU,JOHNNY - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.02%EVMANGIAPANE,ANDREW - RINALDO,ZAC - RYAN,DEREK
0.02%PPBACKLUND,MIKAEL - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVGAUDREAU,JOHNNY - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.02%EVBENNETT,SAM - DUBE,DILLON - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVLUCIC,MILAN - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVGAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK - RINALDO,ZAC
0.02%EVLINDHOLM,ELIAS - LUCIC,MILAN - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVGAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVDUBE,DILLON - FROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK
0.02%SHDUBE,DILLON - RYAN,DEREK
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.02%PPGAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.02%SHJANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK - MANGIAPANE,ANDREW
0.02%SHMONAHAN,SEAN - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVBENNETT,SAM - CZARNIK,AUSTIN - RYAN,DEREK
0.02%PPGAUDREAU,JOHNNY - RYAN,DEREK
0.02%EVLUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVFROLIK,MICHAEL - RYAN,DEREK
0.02%PPGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - QUINE,ALAN
0.02%EVGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON - LINDHOLM,ELIAS
0.02%EVDUBE,DILLON - RYAN,DEREK
0.02%PPBENNETT,SAM - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - FROLIK,MICHAEL - LUCIC,MILAN
0.02%EVDUBE,DILLON - LINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW
0.02%EVCZARNIK,AUSTIN - GAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN
0.02%EVRIEDER,TOBIAS - RINALDO,ZAC - TKACHUK,MATTHEW
0.02%EVLINDHOLM,ELIAS - RIEDER,TOBIAS - RINALDO,ZAC
0.02%EVDUBE,DILLON - GAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.02%SHJANKOWSKI,MARK - RIEDER,TOBIAS
0.02%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN
0.02%EVDUBE,DILLON - LINDHOLM,ELIAS
0.01%EVDUBE,DILLON - GAUDREAU,JOHNNY - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - LUCIC,MILAN - RYAN,DEREK
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - LINDHOLM,ELIAS
0.01%PPFROLIK,MICHAEL - JANKOWSKI,MARK - RINALDO,ZAC
0.01%EVFROLIK,MICHAEL - LINDHOLM,ELIAS
0.01%SHDUBE,DILLON - MONAHAN,SEAN
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - MONAHAN,SEAN - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.01%EVBENNETT,SAM - LINDHOLM,ELIAS - QUINE,ALAN
0.01%EVBACKLUND,MIKAEL - MANGIAPANE,ANDREW - RINALDO,ZAC
0.01%EVGAUDREAU,JOHNNY - MANGIAPANE,ANDREW - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - GAUDREAU,JOHNNY
0.01%PPBENNETT,SAM - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.01%EVGAUDREAU,JOHNNY - RINALDO,ZAC - RYAN,DEREK
0.01%PPBENNETT,SAM - FROLIK,MICHAEL - RIEDER,TOBIAS
0.01%SHBACKLUND,MIKAEL - MONAHAN,SEAN
0.01%PPGAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK - MONAHAN,SEAN - RYAN,DEREK
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVLINDHOLM,ELIAS - QUINE,ALAN - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVGAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK - MONAHAN,SEAN
0.01%EVBACKLUND,MIKAEL - JANKOWSKI,MARK - RINALDO,ZAC
0.01%EVBENNETT,SAM - GAUDREAU,JOHNNY - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVBACKLUND,MIKAEL - QUINE,ALAN - RIEDER,TOBIAS
0.01%SHBACKLUND,MIKAEL - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON - JANKOWSKI,MARK - RYAN,DEREK
0.01%PPMANGIAPANE,ANDREW
0.01%SHLINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW
0.01%EVMONAHAN,SEAN - RINALDO,ZAC - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVBACKLUND,MIKAEL - LUCIC,MILAN - QUINE,ALAN
0.01%SHFROLIK,MICHAEL - RYAN,DEREK
0.01%PPLUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN - RYAN,DEREK
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - BENNETT,SAM - LINDHOLM,ELIAS - LUCIC,MILAN
0.01%EVGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - RINALDO,ZAC - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVDUBE,DILLON - FROLIK,MICHAEL - LINDHOLM,ELIAS
0.01%EVDUBE,DILLON - LUCIC,MILAN - RIEDER,TOBIAS
0.01%EVBENNETT,SAM - RIEDER,TOBIAS - TKACHUK,MATTHEW
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY
0.01%EVGAUDREAU,JOHNNY - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.01%EVCZARNIK,AUSTIN - GAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK
0.01%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - LUCIC,MILAN
0.01%EVCZARNIK,AUSTIN - FROLIK,MICHAEL - RYAN,DEREK
0.01%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - MANGIAPANE,ANDREW - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - LUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - GAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN
0.01%EVGAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN - RYAN,DEREK
0.01%EVBACKLUND,MIKAEL - JANKOWSKI,MARK - LUCIC,MILAN
0.01%PPGAUDREAU,JOHNNY - LINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW
0.01%EVGAUDREAU,JOHNNY - JANKOWSKI,MARK - RIEDER,TOBIAS - RINALDO,ZAC
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON - JANKOWSKI,MARK - RYAN,DEREK
0.01%EVGAUDREAU,JOHNNY - MONAHAN,SEAN - RINALDO,ZAC
0.01%EVGAUDREAU,JOHNNY - MANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVLUCIC,MILAN - MONAHAN,SEAN - QUINE,ALAN
0.01%EVBACKLUND,MIKAEL - RINALDO,ZAC - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVFROLIK,MICHAEL - LINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW
0.01%EVBENNETT,SAM - LINDHOLM,ELIAS - RIEDER,TOBIAS
0.01%PPFROLIK,MICHAEL - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - DUBE,DILLON - RYAN,DEREK - TKACHUK,MATTHEW
0.01%PPDUBE,DILLON - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.01%PPBACKLUND,MIKAEL - LINDHOLM,ELIAS - RYAN,DEREK
0.01%EVMANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN - RIEDER,TOBIAS
0.01%EVDUBE,DILLON - FROLIK,MICHAEL - MONAHAN,SEAN
0.01%PPQUINE,ALAN - RIEDER,TOBIAS - RYAN,DEREK
0.01%EVLINDHOLM,ELIAS - RINALDO,ZAC - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVBENNETT,SAM - LINDHOLM,ELIAS - MONAHAN,SEAN
0.01%EVCZARNIK,AUSTIN - GAUDREAU,JOHNNY - TKACHUK,MATTHEW
0.01%EVCZARNIK,AUSTIN - JANKOWSKI,MARK - QUINE,ALAN
0.01%EVFROLIK,MICHAEL - MANGIAPANE,ANDREW - MONAHAN,SEAN
0.01%PPLINDHOLM,ELIAS - MANGIAPANE,ANDREW - RYAN,DEREK
0.01%EVCZARNIK,AUSTIN - JANKOWSKI,MARK - MONAHAN,SEAN